Contact us: thalia.kazazoglou@share-it.gr |18-22 Pithodorou Str. | Ak. Platonos Athens 104 41 | T: +30 211 4019601